Rozsviť
Uhříněves

3. října 2020, 20-24 h


Poznejte vaše město v jiném světle. První ročník výstavy světelných instalací vás během jednoho večera zavede do míst známých i dosud nepřístupných.

PartneřiProgram


  • 17h - Malování světlem - workshop pro děti / nutná rezervace

  • 20h - Začátek akce - rozsvícení všech instalací

  • 22h - Omezení venkovních projekcí

  • 24h - Konec akce

Trasa


Trasa festivalu

Umělecké uskupení FOTON X


FotonX je mezinárodní umělecký kolektiv se základnou v Praze formující se v roce 2017. Kolektiv FotonX je tvořen mezinárodním mixem video umělců, video artistů, VJů, animátorů a programátorů zabývajícími se videomappingem, VJingem, audiovizuální tvorbou, a instalacemi.

Jakub Nepraš


Jakub Nepraš pracuje s vědeckými a filozofickými znalostmi, stejně tak jako s vlastními zkušenostmi, pocity a intuicí. Studuje současné vývojové tendence a chování našeho superorganismu ve vztahu k postavení jednotlivce v rámci celku a monitoruje přírodní principy, které tyto vztahy kontrolují a ovlivňují. Jakub odráží stěžejní změny ve společnosti a technologiích a z nich plynoucí odcizování ve vztahu k lidem i přírodě. Ve své tvorbě se snaží o znovunalezení původního a čistšího způsobu života a současné společnosti a technologiím navrací přírodní podoby.

Jan Hladil


Český vizuální umělec Jan Hladil studoval grafický design a následně supermédia na pražské VŠUP. Během studia intenzivně pracoval na ovládnutí celého procesu tvorby videa ve všech podobách. Několik let pracuje jako VJ a věnuje se videoinstalaci a tvorbě obsahu pro audio-vizuální label Lunchmeat. Kromě toho spolupracuje například s Laternou magikou na Nové scéně Národního divadla. Ve své volné tvorbě se zaměřuje na interpretaci sociálních, kulturních ale i fyzikálních procesů, které specifickým vizuálním ztvárněním převádí do uměleckého způsobu poznání. Svá audiovizuální díla představil už například v Národní galerii, Centru současného umění DOX, Galerii hlavního města Prahy, Chemistry Gallery a Galerii Zdeněk Sklenář.

Marek Šilpoch


Vizuální umělec a kurátor. Vystudoval grafický design a ateliér skla na pražské UMPRUM. V současnosti studuje doktorské studium na FUD UJEP se zaměřením na světelné umění. Založil umělecký kolektiv XYZ project, s kterým se několik let věnoval tvorbě světelných instalací pro hudební eventy. V současnosti kurátoruje Signal Festival, věnuje se volné tvorbě a pracuje na mnoha dalších projektech.
Ve své tvorbě kombinuje sklo, světlo, fotografii a design. Vytváří recyklované objekty, které přetváří v nová simulakra.

Hyperbinary


Experienciální studio, které pohání potřeba vytvářet plnohodnotné audiovizuální zážitky, digitální příběhy a představení se zapojením interaktivních médií.


Vážíme si jakékoli podpory prvního ročníku festivalu a děkujeme našim stávajícím partnerům.
Chcete-li nás podpořit, napište nám, prosím.
Děkujeme!


Kormak Praha a. s.
Společnost vznikla v lednu 1995 se zaměřením na projektování elektrických zařízení a realizaci elektromontážních prací.
v lednu 2003 přestěhovala do vlastního nového sídla firmy K Sokolovně 667, Praha 10-Uhříněves. V roce 2013 dochází k transformaci na akciovou společnost. V březnu 2016 se společnost stala dceřinou společností PRE


Metrans, a. s.
Operátor kombinované dopravy a provozovatel kontejnerových terminálů. Společnost byla založena v roce 1948 (původně jako společnost pro mezinárodní zasílatelství a námořní plavbu) a sídlí v Praze. Jejím majoritním vlastníkem je německá skupina Hamburger Hafen und Logistik.
V Praze-Uhříněvsi provozuje kontejnerový terminál, který slouží jako překladiště kontejnerů v železniční a kamionové dopravě. V současnosti jde o největší kontejnerový terminál ve střední a východní Evropě.


Výzkumný ústav živočišné výroby
Veřejná výzkumná instituce, která je od svého založení v roce 1951, centrem výzkumu biologických a biotechnologických základů chovu hospodářských zvířat.

Ve VÚŽV se provádí základní i aplikovaný výzkum zaměřený na inovace a praktické využití poznatků v chovech hospodářských zvířat v oblastech: genetika a šlechtění zvířat, biotechnologie a reprodukce, výživa, kvalita produktů, etologie a welfare zvířat, technologie chovů, management stád a ekonomika výroby.


Pražská energetika, a. s.
Skupina PRE je se svými více než 800 tis. odběrnými místy třetím největším dodavatelem elektřiny v České republice a provozovatelem nejspolehlivější distribuční sítě v ČR. V rámci své činnosti podporuje využívání moderních technologických řešení a poskytuje poradenství v oblasti zavádění inovativních technologií a dosahování energetických úspor. V roce 2018 Skupina PRE distribuovala koncovým zákazníkům 6,3 TWh elektřiny na všech napěťových hladinách a vyrobila 30 GWh elektřiny z obnovitelných zdrojů.
PRE je oficiálním dodavatelem energie pro světelný festival Rozsviť Uhříněves.


Hledáme dobrovolníky na pomoc s organizací festivalu. Sledujte prosím facebookové stránky Rozsviť Uhříněves.